Pleuronectes platessa, som är rödspettans latinska namn, är en riktig klassiker bland havsfiskare. Havets planka, som den också kallas, har på båda sidor slät kropp utan taggiga knölar och släta fjäll.

Rödspättan nådde förr en storlek av ända till 1 m. Numera är individer på 90 cm:s längd sällsyntheter, och de största marknadsrödspottorna äro vanligen icke över 60 á 70 cm långa. Detta tros bero på att storfiskarna i SBFS har plockat upp de största spettorna. Hildenwall sägs ha plockat upp en spetta på hela 110 cm, men detta är ännu obekräftat.