Månadens SBFS-Fêsk är fisken som ligger oss varmast om hjärtat, Norsen. Osmerus eperlanus, som är dess latinska namn, är en silverglänsande fisk med långsträckt kroppsform och stark lukt av gurka. Hanen har under lektiden vårtliknande
hudutskott på huvudet, kroppen och fenorna. Längd upp till 40 cm och vikt upp till 205 g men varierar avsevärt för olika populationer. Norsen har en livslängd på ca 10 år.

Mindre norsar livnär sig av plankton och bottendjur som insektslarver och kräftdjur, större norsar av småfisk och Mysis.

Norsens namns sägs komma från Norsesund, där den leker av sig i början av sommaren.